Dobrodošli na portalu IJPP


9.3.2017 14:30:18

Portal IJPP objavlja vse veljavne vozne rede medkrajevnega linijskega avtobusnega prevoza potnikov in železniški vozni red in vozni red v Sloveniji ter vozni red mestnega prometa v Ljubljani.


Portal IJPP objavlja vse veljavne vozne rede medkrajevnega linijskega avtobusnega prevoza potnikov in železniški vozni red in vozni red v Sloveniji ter vozni red mestnega prometa v Ljubljani. Z njim lahko načrtujete pot ali si v zavihku Nacionalni vozni red pogledate postajne vozne rede za vseh 6485 avtobusnih in železniških postaj in postajališč na katerih poteka javni prevoz potnikov. Portal IJPP je povezan s sistemom Google Transit in omogoča tudi načrtovanje poti do ciljev v drugih državah, ki so v sistemu Google Transit.

Želimo, da uspešno uporabljate novo orodje za načrtovanje poti, ki upošteva tudi možnosti javnega prevoza in veseli bomo vaših pripomb in predlogov.

Sort by: